Waarom storytelling? Storytelling is de vorm waarin mensen van nature communiceren. Verhalen zijn daarom een krachtig en effectief middel voor het verbinden van mensen. Great stories start a fire!

Waarom moet elke organisatie storytelling overwegen?

Daarom: een sterk gekaderd en helder verhaal zoals een corporate story biedt houvast aan de voortdurende dynamiek van deze tijd, met vaak wisselende bezettingen van managers en medewerkers en zich snel wijzigende marktomstandigheden. Het geeft richting aan missie, visie, ambitie, positionering en het ontwikkelt groeiende trots op de organisatie.

Lees meer: Manifest vóór storytelling.

Waarom is storytelling zo’n populair marketing instrument?

Daarom: de transparantie van onze internet based tijd, met al z’n voor iedereen toegankelijke social media, vereist van elke organisatie een eenduidig, authentiek, integer en eerlijk verhaal. Mensen verbinden door verhalen te delen is nu beter mogelijk dan ooit tevoren; juist dat maakt storytelling onmisbaar in elk communicatieplan.

Lees meer: De 6 corporate story adviezen van 20 top communicatiedirecteuren.

delen samen boeien betrokken storytelling story app

Waarom hoor ik tegenwoordig zo veel over storytelling?

Daarom: storytelling is relatief nieuw in Nederland en wordt door veel partijen ‘gekaapt’ als overkoepelend begrip voor alle mogelijke communicatie-activiteiten. Het is nog te weinig duidelijk dat storytelling aanzienlijk meer is dan louter PR of incidentele online activiteiten. Storytelling People is een van de weinige partijen met jarenlange ervaring op het gebied van storytelling expertise, -advies en -uitvoering.

Lees meer: OneStory. One App.

Waarom storytelling iets anders dan reclame of communicatie is?

Daarom: veel meer dan reclame en communicatie vertrekt storytelling vanuit de identiteit van bedrijf en organisatie en zich meer richt op het verbinden van mensen, intern en extern. Het legt kernwaarden bloot, houdt deze vast en draagt ze uit, wat leidt tot toenemende interne trots en externe authenticiteit.

Lees meer: Verhaalambassadeurs.

Waarom storytelling ideaal voor interne communicatie is?

Daarom: mensen delen graag hetzelfde grote, aansprekende verhaal. Storytelling van een kernachtige, inspirerend bedrijfsverhaal weet mensen te raken, te activeren om mee te doen en met elkaar te verbinden zowel als met het bedrijf en haar ambities. Niets overtreft de kracht van een organisatie die gedreven wordt door gedeelde trots.

Lees meer: Met storytelling een team smeden.

Waarom storytelling hanteren voor klanten en relaties?

Daarom: het verhaal en de koers van een bedrijf gaat naast de eigen mensen ook de klanten, relaties en stakeholders aan. Geen enkel bedrijf kan het alleen. Hoe duidelijker is waar het bedrijf voor staat, hoe groter het vertrouwen in haar producten of dienstverlening. MVO is geen modeterm, maar essentieel voor het succes van uw organisatie. Storytelling is in staat fans te maken van klanten en hen te voeden met verhalen die ze weer met hun netwerken kunnen delen.

Lees meer: Storytelling voor duurzaamheid en MVO.

Duurzaam ondernemen MVO storytelling

Waarom storytelling een managementtool is?

Daarom: een bedrijf is een verhaal en dat verhaal begint bij de kern van het bedrijf. Het Why, What en What van het bedrijf behoren tot de grote beleidsvragen. Alleen door daar de antwoorden op te vinden kunnen er juiste strategische beslissingen genomen worden. Missie, visie, ambitie, positionering, doelstellingen zijn elementen die op het hoogste niveau gedefinieerd worden; van daaruit kan het verhaal verder in de organisatie uitgedragen worden in alle mogelijke deelverhalen.

Lees meer: Leiderschap en storytelling.

Waarom storytelling zo abstract lijkt?

Daarom: ‘verhalen vertellen’ is geladen met emotie en dat lijkt ver af te staan van de altijd rendement-gedreven organisatie. Echter, mensen voelen zich, intern en extern, van oudsher aangetrokken tot verhalen en willen zich graag verbinden aan verhalen die hen weten te raken, ook al zitten daar commerciële drijfveren achter. Zolang het verhaal eerlijk verteld wordt en authentiek blijkt, kost het de buitenwereld geen moeite om goodwill te gunnen aan een bedrijf en zal het intern de trots op organisatie doen toenemen.

Lees meer: De 10 corporate story succesfactoren.

boeien inspiratie samen visie leiderschap storytelling story

Waarom storytelling voor start-ups of blue chip niet verschilt?

Daarom: de basis van storytelling wordt gelegd in het beantwoorden van de vragen: Why, How, What. Die vragen zijn voor elke organisatie, groot, klein of middelgroot, essentieel om beantwoord te hebben. Voor een beginnend bedrijf om een groeiende organisatie met steeds meer mensen een duidelijk kader te beiden voor houding en gedrag. Voor een concern om tot in de haarvaten van een wereldwijde operatie de betrokkenheid, motivatie, trots en eenheid blijvend te kunnen versterken.

Lees meer: De Why van organisaties.

Waarom zou ook de CEO aan storytelling moeten doen?

Daarom: zoals het bedrijf een verhaal is, zou de man aan de top de verteller van het verhaal moeten zijn. In de wereld van nu is de persoonlijkheidscultuur groot, mensen zien graag het gezicht achter het bedrijf. De CEO die regelmatig helpt het verhaal van het bedrijf uit te dragen, intern zowel als extern, zorgt voor extra authenticiteit en geloofwaardigheid. Hij of zij is tenslotte ook degene geweest die mede aan de basis heeft gestaan bij het definiëren en formuleren van missie, visie en ambitie en dat maakt deze ‘ambassadeursfunctie’ feitelijk vanzelfsprekend.

Lees meer: Ceo: verhaal en leiderschap