Corporate story telling

Het jubileumboek – de kunst van het schrijven

By 10 december 2014 No Comments
jubleium history story storytelling samen

Het schrijven van een jubileumboek is een vak apart. Je moet gevoel hebben voor geschiedenis en feitelijkheid. Maar ook gevoel voor verhaal en beleving.

Evenwichtigheid van verhaal

Je algemene kennis moet tip-top zijn, net als je vermogen om te bewegen op de verhaallijn verleden-heden-toekomst. Bovenal moet je passie hebben voor ondernemen, ondernemers en organisaties. Je zoekt antwoord op de kernvraag: wat is het geheim van het succes achter het verhaal? Er worden veel jubileumboeken uitgebracht, maar echte toppers in inhoud en vorm zijn zeldzaam. Je ziet jubileumboeken met een ondragelijke lichtheid van het bestaan of jubileumboeken met een topzwaar serieus-saai karakter. Het perfecte jubileumboek sluit aan bij de doelgroep en beschikt over de juiste balans van indrukwekkend en toegankelijk.

Structuur van verhaal

Een goede tekst leeft van structuur en ritme. Structuur is het fundament onder elke tekst, maar met name onder het jubileumboek. Het tijdsperspectief vraagt immers om kadering. Structuur is de grootste dienst die je aan de lezer kunt bewijzen – vooral als de structuur ook een beetje anders dan anders is. Binnen de structuur begint het grote avontuur van de verleiding: het spelen met de woorden en het verhaal. Saaiheid is geen optie.

Gevoel voor verhaal

Een jubileumboek is voor de meeste bedrijven meer dan een verhaal: het gaat over ons verleden maar ook over onze toekomst. Trots – het verhaal als verbind wij-verhaal ¬– speelt een belangrijke rol. Ratio vind je in de onmisbare schriftelijke bronnen, voor het gevoel moet je naar de mens. In interviews moet je in staat zijn om het juiste verhaal naar boven te halen; van Raad van Bestuur tot aan de werkvloer. Visies, feiten, interpretaties, anekdoten… als schrijver werk je met levend verhaal. Interviewen is niet altijd makkelijk, maar zeer enerverend; ook als spiegel voor jezelf. Het goede interview zet geïnterviewde en interviewer in hetzelfde gevoel – het verhaal vertelt zich zelf. Het echte wow-gevoel dus.

Levendigheid van verhaal

Als historicus vind ik zelf het verhalende aspect het allerbelangrijkst. Lees de opening maar eens van het Randstad Jubileumboek Werken aan een droom: ‘Amsterdam, begin jaren zestig. Het is nacht. De straten liggen er verlaten bij. Uit de verte komt het geluid van twee opgewonden stemmen langzaam dichterbij. Twee studenten van halverwege de twintig, gekleed in beschaafde, donkere pakken fietsen door de stille straten van Amsterdam. Ze gaan helemaal op in hun gesprek. Het zijn Frits Goldschmeding en Ger Daleboudt’. De lezer leest letterlijk het verhaal, maar zit figuurlijk mee te fietsen met de oprichters van Randstad. En zo wemelt het boek van talloze voorbeelden hoe je pure storytelling inzet voor een levendige bedrijfsgeschiedenis.

Uitdaging van verhaal

Als schrijver moet je kunnen omgaan met de verwachtingen bij de klant. Bij een klant als Randstad gaan ze niet over een nacht ijs. ‘Streven naar perfectie’ luidt een van de kernwaarden. En dat mag je als schrijver woord voor word bewijzen. De druk van redactiecommissie en Raad van Bestuur is nog een ding. Maar als oprichter en voormalig bestuursvoorzitter Frits Goldschmeding je tijdens het interview, vriendelijk maar indringend aankijkt en opmerkt: u gaat er toch wel een mooi verhaal van maken? – dan voelt dat als een persoonlijke missie. Gelukkig maar dat de ware schrijver van het jubileumboek altijd kan terugvallen op zijn echte waarde: de uitdaging om de beste in zijn vak te zijn!